+420 312 247 763 prospon@prospon.cz

Česká firma, která byla založená v r.1992 a která si za dobu své existence vytvořila svou pozici na českém trhu, se zabývá vývojem, výrobou i distribucí zevních fixatérů, endoprotéz ramenního kloubu, vnitřních páteřních fixatérů, implantátů a nástrojů pro plastiky zkřížených vazů , individuálních onkologických náhrad všech lidských kloubů i částí kostí a dalších výrobků určených pro zdravotnictví. Je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 13 485 i ČSN EN ISO 9001 a samozřejmě i CE certifikaci pro výrobu implantátů od notifikované osoby SZÚ Brno, vše samozřejmě neustále doplňované podle nejnovějších poznatků.

Trh se zdravotnickými prostředky je v Evropě velmi náročný a ProSpon musí samozřejmě neustále své výrobky inovovat či přicházet s novými v mnohém logounikátními výrobky. Proto v posledních letech firma věnuje na výzkum a vývoj mnoho finančních prostředků. A aby uspěla v těžké kon

prospon clanek 1

kurenci nadnárodních společností i menších převážně západoevropských firem, navázala spolupráci se špičkovými výzkumnými pracovišti v ČR a to i v Moravskoslezském kraji. Nejvýznamnějšími z nich jsou FN Ostrava a VŠB Ostrava, které jsou zárukou vysoké erudice a zkušeností v oborech, které jsou pro vývoj kvalitních implantátů potřebné resp. nutné. Dále je to umožněno i tím, že firma několikrát uspěla ve veřejných soutěžích výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu či TAČRu, Pro firmu nejvýznamnější z již dokončených projektů jsou dva projekty: Vývoj onkologických náhrad kolenního a kyčelního kloubu a Řešení destruktivních onemocnění meziobratlových plotének – vývoj spinálních implantátů a fixačních prvků.

Na obou těchto programech firma spolupracovala i s dalšími subjekty z jiných krajů - vysokými školami (ČVUT Praha a 1.LF UK) i s dalšími (AV ČR a další pracoviště a firmy z různých oborů a odvětví).

Jedním z výstupů tohoto vývoje jsou modulární náhrady kolenního i kyčelního kloubu určené pro pacienty s onkologickým onemocněním kostní tkáně zasahujícím též do oblasti kloubního spojení nebo indikace v těžkých posttraumatických stavech, reimplantaci po kyčelních endoprotézách s velkou ztrátou kostní tkáně či různých postinfekčních stavech. Vývoj tohoto typu implantátu probíhá víceméně nepřetržitě již pátým rokem. Po třech letech uvedl ProSpon na trh novou generaci těchto náhrad a výstupem tohoto projektu je i patent na neinvazivní rostoucí náhradu kolenního kloubu určenou pro dětské pacienty. Pro vývoj i inovace firma používá počítačové 3D modelování, které je vstupem do programu kontroly a úprav rizikových míst konstrukce - MKP (metody konečných prvků) - viz obr. 1 a CAD systémy, které vyvinuté výrobky umožní rychleji a přesněji rovnou vyrábět na obráběcích strojích – a díky tomu je schopna vyrobit implantát s minimalizovanými rizikovými parametry. Modulární systém onkologických náhrad i možnosti pevné i rotační varianty dávají operatérovi plánovanou výhodu, že se bude moci rozhodnout přímo při implantaci podle stavu vazivového aparátu pacienta o použité variantě, toto řešení není u jiných výrobců obvyklé. Použité materiály pro výrobu těchto komponent jsou slitiny titanu a moderní stále více používaný materiál PEEK (Polyetheretherketon). Titan je opatřen plazmovým nástřikem a to keramiky, uhlíku či hydroxyapatitu - podle dílu a jeho optimalizovaných vlastností.

Jedním z dalších projektů je vývoj spinálních fixatérů viz obr. 2 a 3 - Lze jednoznačně říci, že oblast páteře představuje pro umělé náhrady jedno z prospon clanek 2nejnáročnějších prostředí, jaké lze v lidském těle nalézt. Páteř jako jedna z hlavních složek axiálního systému plní v organizmu člověka velice důležité funkce. Hraje velkou roli jak v opěrné soustavě, tak v soustavě nervové a dokonce i dýchací. Nervové struktury, které páteří procházejí, z ní také v podobě jednotlivých nervů odstupují a vyskytují se tak i v její těsné blízkosti. Dalším nezanedbatelným prvkem jsou velké tělní cévy, které probíhají podél páteře. Jakákoliv náhrada tedy zasahuje do těchto důležitých funkcí nejen svým setrváváním, ale také při svém zavádění. Příklad jednoho z možných řešení tohoto problému vidíte na přiložených obrázcích.

prospon clanek 3A zařízení, na kterém se tyto všechny výrobky vyrábějí ? Jsou to jak špičkové CNC stroje - soustružnická i frézovací centra, elektroerozivní stroje, tak i naprosto běžné konvenční obráběcí stroje. Velký podíl na kvalitě výrobků mají jak vývojový pracovníci, tak i velmi zruční a zkušení zaměstnanci ve výrobě – frézaři, soustružníci i zámečníci, jejichž rukama prochází většina výrobků firmy. Za 21 let své existence se tak firma dostala do podvědomí ortopedické veřejnosti a to jak v Čechách, tak částečně i ve světě. Firma, která v současné době má „pouze“ 26 zaměstnanců, dodává své původní výrobky nejen do ČR, ale téměř 50% své produkce vyváží. Mezi cílovými zeměmi najdeme jak velmi náročné západoevropské trhy (např. Francie, Španělsko, Německo), tak i neméně náročný trh Ruska nebo např. Japonska i několika zemí na Středním východě či jinde.

Další články o společnosti

Zasílání novinek