Klastr CZECHIMPLANT

ProSpon, spol. s r. o. je zakládajícím členem sdružení výrobců zdravotnických prostředků a akademických pracovišť v klastru CZECHIMPLANT, který si klade za cíl především dosažení efektivní spolupráce mezi jeho členy při vývoji a výrobě konkurenceschopných výrobků v podmínkách zvyšujících se tlaků globalizovaného trhu a evropské legislativy.