Vývoj

Úspěšně působit na trhu se zdravotnickými prostředky v Evropě je velmi náročný proces. Aby ProSpon, spol. s r. o. uspěla v těžké konkurenci nadnárodních firem i menších, převážně západoevropských výrobců, musí nejen neustále inovovat své výrobky, ale také přicházet s výrobky zcela novými a ideálně přinášet unikátní řešení. Proto společnost ProSpon v posledních letech vkládá mnoho finančních prostředků do výzkumu a vývoje a navázala také spolupráci s předními výzkumnými pracovišti v České republice. Mezi ty patří např. České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Akademie věd České republiky, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nebo Fakultní nemocnice v Ostravě. Tato pracoviště jsou zárukou špičkové úrovně technických znalostí, zkušeností a přístrojového vybavení ve vědních oborech, které jsou pro vývoj kvalitních moderních implantátů potřebné. Spolupráce s předními akademickými pracovišti a výsledná vysoká úroveň výzkumné a vývojové činnosti, nezbytná pro mezinárodní konkurenční prostředí nejen v Evropě, je dále umožněna také dotačními programy České republiky. Společnost ProSpon se proto se svými projekty aplikovaného výzkumu často účastní veřejných soutěží výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), nebo Technologické agentury ČR (TA ČR).

Vývojové projekty

 Podporované projekty, kterých se společnost ProSpon aktuálně účastní jako hlavní řešitel, nebo jako spoluřešitel:

 1. EG15_019/0000735 - "Ortho3D" (MPO)
 2. EG15_019/0004433 - "Osteosyntéza hrudníku" (MPO)
 3. EG17_107/0012448 - "Dentální implantáty" (MPO)
 4. TH04010188 - "OrthoSoft - Počítačové 3D plánování operací v ortopedii a onkologické ortopedii" (TA ČR)
 5. TH04020224 - "Příprava práškové slitiny na bázi TiNbTa pro výrobu kloubních náhrad..." (TA ČR)
 6. TH04020318 - "Kloubní implantát s bioaktivní antibakteriální a antibiofilmovou vrstvou..." (TA ČR)
 7. TM01000061 - "Vývoj individuálních implantátů z beta slitin titanu vyráběných pomocí aditivních..." (TA ČR)
 8. TM02000060 - "Aplikovaný výzkum konstrukčních principů a vývoj aditivní výroby..." (TA ČR)
 9. TM02000084 - "Aplikovaný výzkum a vývoj náhrad malých kloubů s dlouhou životností..." (TA ČR)
 10. TN01000071 - "Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství" (TA ČR)
 11. EG20_321/0024925 - "Zevní fixační aparát s elektronickou regulací prodlužování kostí a osteosyntézy" (MPO)
 12. EG20_321/0024929 - "Aplikace smart funkce v individuálních náhradách velkých kloubů" (MPO)
 13. TM03000030 - "Ultra jemnozrnné beta-titanové slitiny a jejich povrchové úpravy pro bioimplantáty" (TA ČR)


Podrobnější informace k jednotlivým projektům: ZDE