Podrobnější historie společnosti ProSpon

Vývoj a výroba implantátů pro náhrady velkých kloubů jsou v České republice historicky spojeny zejména se železárnami Poldi Kladno a s továrnou Walter v pražských Jinonicích. Kladenské železárny Poldi založili v roce 1889 Karl Wittgenstein a Gottfried Bacher. Postupným vývojem se tento podnik stal významným československým výrobcem oceli. Strojírenský podnik Walter byl založen v roce 1911 Josefem Walterem a počáteční výroba motocyklů a motorových tříkolek byla následně rozšířena na výrobu automobilů a leteckých motorů.

Po druhé světové válce a nástupu nového režimu byly obě továrny znárodněny a jejich vývojové a výrobní programy byly upravovány pro potřeby socialistického hospodářství. V obou podnicích se tak později začaly vyvíjet a vyrábět také produkty z oblasti zdravotechniky.

V ocelárnách Poldi se koncem šedesátých let 20. století vyčlenila samostatná dílna "Chirurgie", která pak v 70. a 80. letech vyráběla soupravy z vlastních korozivzdorných ocelí. Ty byly určené pro vnitřní a zevní osteosyntézu a pro náhrady kyčelních kloubů. První československý kyčelní dřík Poldi zde byl uveden v roce 1972. V továrně Walter (tehdy n. p. Motorlet) byly pro první československé, úplné náhrady kolenního kloubu Walter Universal, které byly dokončeny v roce 1983, aplikovány pokročilé výrobní technologie (přesné lití) a materiály (titanové a kobaltové slitiny), které zde byly používány pro výrobu leteckých motorů.

Po roce 1989 došlo jak u oceláren Poldi, tak u výrobce letadlových motorů Walter k privatizaci a k postupnému úpadku, případně k oddělení některých jejich částí a vzniku samostatných firem. A právě před privatizací kladenských oceláren v roce 1992 z nich odešli dva kolegové - Ing. Zdeněk Čejka a Ivan Hrubý, kteří zde pracovali v dílně "Chirurgie" a založili vlastní společnost ProSpon, spol. s r. o. Ta se ve svých začátcích specializovala na externí fixátory pro léčbu komplikovaných zlomenin, ale již v roce 1993 uvedla také 1. českou náhradu ramenního kloubu. Dílnu Poldi "Chirurgie" následně zprivatizoval její dlouholetý vedoucí Stanislav Beznoska, který zde působil již od roku 1970 a vytvořil z ní úspěšnou konkurenční firmu Beznoska, s. r. o., která v Kladně dodnes působí i po úmrtí svého zakladatele v roce 2017.

V pražské továrně Walter zajišťovala od roku 2004 výrobu endoprotéz a chirurgického instrumentária společnost Walter Medica, a.s. pod vedením Ing. Františka Denka. Ten u projektu zdravotechniky ve Waltru stál od jeho počátků v 80. letech 20. století a vybudoval zde silné vazby na přední tuzemská lékařská i technická akademická pracoviště. V roce 2006 došlo k odkoupení této společnosti firmou MEDIN, a.s., jejíž historie začala v roce 1949, kdy byla v Novém Městě na Moravě založena továrna s názvem Chirana. Ta se od počátku specializovala na vývoj a výrobu zubních vrtáčků a fréz. Později navázala také produkcí chirurgických nástrojů a traumatologických a některých ortopedických implantátů, jejichž portfolio takto chtěla rozšířit o prestižní náhrady velkých kloubů. Firma Walter Medica se tak změnila na MEDIN Orthopaedics, a.s.

Nedlouho potom začaly společnosti ProSpon, s.r.o. a MEDIN Orthopaedics, a.s. spolupracovat a v roce 2013 došlo k odkoupení tohoto ortopedického programu od firmy MEDIN. Následně proběhla z důvodu větší ekonomické efektivity fúze obou společností a MEDIN Orthopaedics, v té době působící už v areálu Siemens na pražském Zličíně a pracující na dokončení nové úplné kolenní náhrady Vektor, zanikla. Vývoj i výroba ortopedických implantátů, která začala v 80. letech v pražských Jinonicích se tak přesunula do Kladna a stala se součástí firmy ProSpon. Město Kladno, kde také sídlí v roce 2005 založená Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, se tak s firmami ProSpon a Beznoska stalo centrem tuzemského aplikovaného vývoje a výroby českých náhrad kloubů.

V roce 2014 ProSpon, v souladu s nejmodernějšími trendy v oboru, mezi své technologie zařadil 3D tiskárnu, schopnou tisku z titanu a titanových slitin. Spolu s využitím 3D modelovacích softwarů a odborníků, kteří spojili zkušenosti a know-how jak firmy ProSpon, tak dříve Walter, byl tímto dále podpořen vývoj a efektivní výroba pokročilých (nejen) individuálních náhrad a nástrojů, schopných snést srovnání s produkcí předních světových firem.


Externí zdroje informací: