Onkologické a individualní náhrady

Onkologické náhrady vyrábí firma ProSpon již od roku 2000 a dosud bylo naoperováno více než 3500 těchto náhrad. Zhruba z 60 % jde o náhrady kolenního kloubu, z 25 % o náhrady kyčelního kloubu a 15 % připadá na ostatní klouby a části lidského skeletu. V poslední době přibývá plně individuálních náhrad. Materiál použitý na tyto implantáty je lehká a zároveň pevná titanová slitina Ti6Al4V ELI (ISO 5832-3), pokrytá uhlíkovým povrchem DLC (diamond-like carbon), který jednak zabraňuje vzniku tzv. "titanózy" u implantátů z tohoto materiálu, jejichž povrch by nebyl nijak upraven, a jednak vykazuje výjimečné tribologické vlastnosti. Kluzné části kolenní náhrady jsou vyráběné z polymeru PEEK (poly-éter-éter-keton), v případě třecích dvojic s kovem, plněného uhlíkovými vlákny, který při nízké hmotnosti zaručuje vysokou odolnost proti třecímu i mechanickému namáhání a tím prodlužuje životnost implantátu. Výhodou tohoto materiálu je také bezproblémovost při vyšetření magnetickou rezonancí, transparentnost pro elektromagnetické záření - např. rentgenové paprsky a sterilizovatelnost různými metodami. Zmíněná kombinace materiálů tak řadí výrobky ProSpon mezi unikátní implantáty tohoto typu v celosvětovém měřítku. Individuální implantáty (custom made - CM) jsou pro daného pacienta vyráběny:

a) jako individuální s možným připojením na některé díly sériové produkce (kyčelní hlavice atp.)

b) jako plně individuální náhrady

Společnost ProSpon svými výrobky pokrývá náhrady všech velkých kloubů (koleno, kyčel, rameno, loket, kotník i zápěstí), diafyzární náhrady, náhrady pánve, lopatky, čelisti, nebo i totální náhrady všech dlouhých kostí, např. totální náhrady typu kyčel-femur-koleno-tibie-kotník (viz obrázkový přehled níže). Spolehlivostí se implantáty ProSpon řadí ke světové špičce. Selhání onkologických náhrad ProSpon je naprosto minimální, přestože jsou tyto typy implantátů namáhány více, než klasické ortopedické náhrady (velké resekce a tím i zvýšené síly na ohyb apod.)

Přehled

Přehled onkologických implantátů a vybraných příkladů individuálních náhrad společnosti ProSpon:

Katalogy

Katalogy společnosti ProSpon pro onkologické a individuální náhrady ("Onkologické implantáty", "Rostoucí onkologické náhrady", "Individuální náhrady" a "Diafyzární náhrada femuru") jsou dostupné v česko-anglické verzi v elektronické a v tištěné podobě na vyžádání.