ProSpon během covidové krize

20.05.2022

Covidová krize zasáhla společnost ProSpon zejména z důvodu rušení a odkládání plánovaných, neakutních operací. V době nedostatku ochranných pomůcek pro lékaře firma využila své kapacity polymerového 3D tisku pro výrobu a dodávky ochranných štítů. Ve firmě došlo k rozvoji a zintenzivnění využití distanční pracovní činnosti a spolupráce. Riziko absence klíčových pracovníků také zesílilo tlak na technologický posun, zejména na úvahy o nahrazení části výrobního procesu automatizovanou technologií, např. robotickým pracovištěm. Přes nepříznivou situaci se během tohoto období firmě ProSpon podařilo, jako partnerovi a vystavovateli, účastnit tradičních kongresů: XIX. Novákových traumatologických dnů, 42. Symposia Ortopedické kliniky FN Na Bulovce, a také XXIV. Národního kongresu ČSOT. Po výbuchu v přístavišti libanonského hlavního města Bejrútu, ke kterému došlo 4. srpna 2020, se společnost ProSpon, s dalšími českými firmami, účastnila dodávek zdravotnické humanitární pomoci do tamních nemocnic (firma ProSpon dodala zejména zevní fixátory pro traumatologii).