Maxilofacialni chirurgie

Pro oblast maxilofaciální chirurgie je společnost ProSpon výhradním českým distributorem produktů Le Fórte System společnosti JEIL Medical. Výrobky jsou určeny pro použití v traumatologii střední obličejové etáže, pro rekonstrukce, a také pro některé zákroky ortognátní chirurgie při komplexnějším ošetření pacienta v orofaciální oblasti (např. ortodonticko-chirurgické korekce vrozených vad, nebo poúrazových stavů).

Katalogy

Katalogy společnosti JEIL Medical pro implantáty z oblasti maxilofaciální chirurgie ("Le Fórte System") jsou dostupné v anglické verzi v elektronické podobě na vyžádání u společnosti ProSpon, nebo přímo na stránkách JEIL Medical Corporation v sekci, věnované produktům (Craniomaxillofacial-Oral Maxillofacial).