Současnost společnosti ProSpon

ProSpon, spol. s r. o. byla založena v roce 1992 v Kladně a od svého počátku se zaměřuje na vývoj, výrobu a prodej zdravotnických prostředků pro ortopedii, traumatologii a onkologii. V současnosti jsou hlavní oblastí jejího působení náhrady všech velkých kloubů pro ortopedii a onkologii. Dále firma vyrábí implantáty pro náhradu malých kloubů, externí fixátory, nástroje a implantáty pro rekonstrukci předního zkříženého vazu, páteřní fixátory, individuální implantáty, OEM výrobky, a také veterinární implantáty. Portfolio zahrnuje více než 5 000 výrobků, 50% produkce míří do zahraničí. Firma ProSpon působí také jako distributor kostního cementu značky Teknimed a produktů pro maxilofaciální chirurgii společnosti JEIL Medical Corporation.

Firma je v současné době etablována na 80% klinických pracovišť v ČR (např. pokrývá cca 50% českého trhu pro externí fixátory). Každý z koncových zákazníků, kterými jsou převážně státní nemocnice, odebírá jinou strukturu z firemního portfolia výrobků. Společnost ProSpon uplatňuje své výrobky (včetně individuálních náhrad) také na zahraničních trzích - např. Španělsko, nebo Polsko. Pro polské kliniky už firma vyrobila několik unikátních náhrad, třeba 3D tiskem vytvořený implantát křížové kosti, nebo kompletní náhradu kostí nohy od kotníku přes koleno až po kyčelní kloub.

Strategií firmy je vývoj, výroba a distribuce kvalitních, ale finančně dostupných zdravotnických prostředků a to v širokém rozsahu nabídky. Prioritní součástí firemní strategie je výzkumně-vývojová činnost, která zahrnuje také spolupráci s akademickým sektorem - např. České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Akademie věd České republiky, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nebo Fakultní nemocnice v Ostravě. Společnost ProSpon vyvinula naprostou většinu výrobků, které v současnosti sériově vyrábí a hodlá v této strategii pokračovat i nadále. Výsledky výzkumných projektů, které firma již ukončila, se velmi dobře uplatňují na cílových trzích.

V roce 2014 společnost ProSpon úspěšně vstoupila do oblasti aditivní výroby z kovu pořízením stroje M2 Cusing výrobce Concept Laser (metoda Direct Metal Laser Sintering). Tato technologie 3D tisku, se kterou je možné vytvářet i složité struktury z titanu a z titanových slitin (materiály v implantátové zdravotechnice hojně využívané), upevnila postavení společnosti ProSpon mezi předními českými pracovišti aplikovaného vývoje. Postupné ovládnutí této složité technologie poskytlo firmě konkurenční výhodu, umožňuje jí držet krok s nejmodernějšími světovými trendy v oboru a spolupracovat s dalšími, nejen tuzemskými, špičkovými pracovišti. Spolu s využitím 3D modelovacích softwarů a zkušených odborníků byl tímto umožněn vývoj a efektivní výroba pokročilých (nejen) individuálních náhrad a nástrojů, schopných snést srovnání s produkcí předních světových firem. Již v současné době tyto náhrady z kladenské firmy ProSpon pomáhají pacientům nejen v České republice, ale i ve světě.