Technologie, používané ve společnosti ProSpon

ProSpon, spol. s r. o. disponuje zkušeným týmem konstruktérů, kteří pracují se strojírenským 3D CAD softwarem SOLIDWORKS výrobce Dassault Systemes, a to včetně systému pro komplexní správu elektronických dokumentů PDM. Pro zpracování dat z RTG a CT, případně i MRI a jejich převod do počítačových 3D modelů používá software Mimics Innovation Suite společnosti Materialise.

Návrhy individuálních náhrad jsou průběžně konzultovány s lékaři s využitím plastových modelů, vyrobených obvykle z materiálu PLA 3D tiskem metodou Fused Filament Fabrication. Stejná technologie 3D tisku je využívána také pro výrobu sterilizovatelných, jednorázových nástrojů - zejména různých cíličů. Ty se tisknou ze speciálního materiálu určeného pro zdravotnickou techniku, který splňuje požadavky biokompatibility mezinárodní normy ISO 10993-1 ke krátkodobému kontaktu s lidskou tkání.

V případě potřeby je zkontrolováno namáhání a únosnost navrhovaného implantátu pomocí matematických simulací (MKP).

Následná výroba individuálních náhrad, které jsou na vhodných místech doplněny porézní strukturou, probíhá především s využitím aditivní výroby 3D tiskem z titanové slitiny Ti6Al4V ELI na stroji M2 Cusing výrobce Concept Laser (metoda Direct Metal Laser Sintering). Spojení těchto technologií umožňuje výrobu zcela individualizovaných implantátů, které lze navíc doplnit rozšířením kompatibilním se sériově vyráběnými a modulárními náhradami ProSpon. V rámci povýrobního zpracování, tzv. "postprocessingu", dochází za využití konvenčních technologií, případně CNC obráběcích center, k dosažení koncové úrovně požadované přesnosti rozměrů, kvality povrchu a mechanických vlastností (zejména žíhání pro odstranění pnutí, případně také izostatické lisování za tepla pro redukci nežádoucí porozity v objemu materiálu).

Speciální povrchové úpravy, např. nanášení tvrdé vrstvy diamond-like carbon (DLC), barevné anodizace, případně nástřik minerálu hydroxyapatitu pro podporu osteointegrace, jsou prováděny na specializovaných pracovištích v kooperaci.

V rámci vývojových aktivit probíhá spolupráce s partnery z akademické oblasti na dalších inovacích, kterými jsou např. antibakteriální povlaky, chytré endoprotézy, nebo zpevňování povrchu materiálu rázovou vlnou, tvořenou vysokoenergetickými laserovými pulzy, jejichž využití lze očekávat u výrobků ProSpon v budoucnu.

Naši vývojoví inženýři také sledují nejnovější trendy v oboru a účastní se mezinárodních kongresů, věnovaných tématům z oboru medicíny, i obecnějším tématům ovlivňujícím většinu technických oborů - např. 3D tisku nebo nanotechnologiím.